Omalovánky Homar

Homar je velký mořský korýš žijící v chladných vodách Atlantského oceánu. Je známý svým tvrdým vnějším krunýřem a dvěma velkými klepety, které používá k chytání potravy. Má dlouhý, segmentovaný ocas a řadu nohou. Homar je populární delikatesou v mnoha kulturách, zejména v Severní Americe a Evropě, a je často připravován vařením v horké vodě. Má bohatou, masitou chut’ a je často podáván s máslem. Homary se také chovají v akvakulturách kvůli jejich komerční hodnotě. Je důležité poznat, že existuje několik různých druhů homarů, včetně amerického a evropského homara.

  1. Barva: Většina živých homarů je zelená nebo hnědá. Získávají svoji typickou červenou barvu až po vaření.
  2. Dva druhy klepet: Homar má dva různé druhy klepet – jeden pro sevření a druhý pro krájení.
  3. Regenerace: Homary mohou regenerovat ztracené končetiny, například klepeta nebo nohy.
  4. Stáří: Někteří vědci věří, že homary mohou žít i více než 100 let.
  5. Růst: Aby homar mohl růst, musí svléknout svůj krunýř. Po svlečení je měkký a zranitelný, dokud si nevytvoří nový krunýř.
  6. Zrak: Homary mají složené oči, které jim umožňují vidět i v temném a zakaleném mořském prostředí.
  7. Smysly: Homary nemají skutečné uši, ale mohou detekovat vibrace a zvuky pomocí chloupků a antén.
  8. Dýchání: Homary dýchají pomocí žáberů, které se nacházejí pod jejich krunýřem.
  9. Potrava: Homary jsou všežravci. Krmí se především rybami, měkkýši a jinými mořskými korýši.
  10. Sběr: Pro komerční účely se homary často loví pomocí pastí umístěných na mořském dně.