OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮOBCHODNÍ PODMÍNKY – VOP

Autorská Práva

Všechny registrované znaky a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Materiály pocházejí z otevřených zdrojů. Web je informačním zdrojem. Informace na tomto webu slouží pouze pro informační účely a pro nekomerční použití. Obsah na tomto webu pochází z tzv. stock image služeb pod různými licencemi v závislosti na obrázku. Všechny materiály přidané uživateli jsou námi kontrolovány a analyzovány. Pokud máte autorská práva k některému z materiálů na této stránce, kontaktujte nás prosím e-mailem. V e-mailu prosím uveďte základní údaje jako jméno a příjmení, odkaz na materiál a doklad, že obrázek / materiál patří vám. Tato tiskárna vyhovuje 17 USC 512 a zákonu Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Naší zásadou je reagovat na jakékoli oznámení o porušení a podniknout příslušná opatření v souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a dalšími platnými zákony o duševním vlastnictví.

1.Obecná informace Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých uživateli v souvislosti s jejich využíváním služeb mojeomalovanky.cz prostřednictvím webových stránek.

2. Kontaktní údaje pro nás jsou: mojeomalovanky@gmail.com.

3. V zájmu bezpečnosti údajů, které nám byly svěřeny, jsme vypracovali interní postupy a doporučení, abychom zabránili zpřístupnění údajů neoprávněným osobám. Kontrolujeme jejich plnění a neustále kontrolujeme jejich soulad s příslušnými právními akty – zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování elektronických služeb, jakož i všemi druhy prováděcích aktů a komunitárních právních předpisů.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného Uživatelem a v případech, kdy zákon zmocňuje Správce ke zpracování osobních údajů na základě zákona nebo za účelem realizace smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

5. Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem: prostřednictvím informací zadaných dobrovolně do formulářů shromažďováním „cookies“ [viz zásady „cookies“].

6. Webové stránky shromažďují informace dobrovolně poskytnuté uživatelem.

7. údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem zpracování informačního kontaktu

8. Osobní údaje ponechané na webu nebudou v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů prodávány ani zpřístupňovány třetím osobám.

9. Do údajů obsažených ve formuláři může nahlížet fyzická osoba, která jej tam umístila. Tato osoba má rovněž právo své údaje kdykoli upravit a ukončit zpracování.

10. Vyhrazujeme si právo na změnu zásad ochrany osobních údajů webových stránek, které mohou být ovlivněny rozvojem internetových technologií, případnými změnami zákona o ochraně osobních údajů a vývojem našich webových stránek. O případných změnách vás budeme viditelným a srozumitelným způsobem informovat.

11. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Takové webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a nejsou nijak kontrolovány službou google adsense. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a předpisy, se kterými vám doporučujeme se seznámit.

V případě pochybností o některém z ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů jsme vám k dispozici – naše údaje naleznete v záložce – KONTAKT.