Omalovánky Hinduizmus

Hinduizmus je jedním z nejstarších náboženství na světě a je hlavním náboženstvím Indie a Nepálu. Je charakterizován bohatstvím rituálů, bohů a filozofických směrů. Neexistuje jediný zakladatel nebo svatá kniha, která by definovala hinduismus, ale „Védy” jsou považovány za nejdůležitější svaté texty. Klíčovými pojmy hinduismu jsou dharma (správné chování), karma (akce a jejich následky), mokša (osvobození z koloběhu znovuzrození) a atman (duše). Hinduizmus věří v reinkarnaci a koloběh znovuzrození. Je to velmi rozmanité náboženství s mnoha sektami, praxemi a bohy, z nichž nejznámější jsou Brahma (stvořitel), Višnu (udržovatel) a Šiva (ničitel).

  1. Bez zakladatele: Hinduizmus je jedním z mála náboženství, které nemá známého zakladatele nebo konkrétní počáteční datum.
  2. Avatar: Pojem „avatar” znamená v hinduismu pozemskou inkarnaci boha, obvykle Višnua. Známí avataři zahrnují Krišnu a Rámu.
  3. Svastika: V hinduismu je svastika starým a posvátným symbolem prosperity a štěstí, i když byl později zneužit v evropském kontextu.
  4. Posvátná zvířata: Kráva je v hinduismu považována za posvátné zvíře a její zabíjení je v mnoha částech Indie zakázáno.
  5. Nejdelší epos: „Mahábhárata” je považována za nejdelší epos na světě a je klíčovým textem hinduismu.
  6. Mnoho bohů: Hinduizmus má tisíce bohů a bohyň, přesto mnoho hinduistů věří v jednoho Nejvyššího Boha s různými formami a projevy.
  7. Řeka Ganga: Ganga je považována za posvátnou řeku a místem očisty hříchů. Mnoho hinduistů má za cíl alespoň jednou v životě navštívit Gangou.
  8. Holi: Holi, známý také jako festival barev, je populární hinduistický svátek, během něhož lidé oslavují tím, že na sebe hází barevný prášek.
  9. Yoga: Ačkoliv je v současné době známa hlavně jako forma cvičení, jóga má své kořeny v hinduismu a je to duchovní praxe.
  10. Veganská a vegetariánská strava: Mnoho hinduistů upřednostňuje vegetariánskou nebo veganskou stravu v souladu s ahimsou, což je zásada nenásilí vůči všemu živému.