Omalovánky Geometrické Obrazce

Figury geometryczne, známé také jako geometrické tvary, jsou základními objekty v matematice, které mají určité geometrické vlastnosti, jako jsou počet stran, úhly a délky. Tyto tvary mají různé využití v matematice a v reálném světě. Některé z nejběžnějších geometrických tvarů zahrnují:

 1. Trojúhelník: Trojúhelník má tři strany a tři úhly.
 2. Čtverec: Čtverec má čtyři rovné strany a čtyři pravé úhly.
 3. Kruh: Kruh je uzavřená křivka, která nemá žádné hrany ani vrcholy. Všechny body na obvodu kruhu jsou ve stejné vzdálenosti od středu.
 4. Obdélník: Obdélník má čtyři strany, proti sobě páry stran jsou stejně dlouhé a všechny úhly jsou pravé.
 5. Trojúhelník: Trojúhelník má tři strany, ale nemá žádné pravé úhly.
 6. Rovnostranný trojúhelník: Rovnostranný trojúhelník má tři strany, které jsou všechny stejně dlouhé, a všechny úhly jsou shodné.
 1. Trojúhelnik: Trojúhelnik má tři strany a tři úhly. Existuje mnoho různých typů trojúhelníků, včetně rovnostranného trojúhelníka, rovnoramenného trojúhelníka a pravoúhlého trojúhelníka.
 2. Kruh: Kruh je uzavřená křivka, kde všechny body na obvodu jsou ve stejné vzdálenosti od středu. Kruh je základním prvkem pro studium geometrických tvarů.
 3. Čtverec: Čtverec má čtyři rovné strany a čtyři pravé úhly. Každý úhel v čtverci má 90 stupňů.
 4. Rovnoběžník: Rovnoběžník má čtyři strany, kde proti sobě páry stran jsou rovnoběžné. Rovnoběžník nemusí mít nutně všechny úhly pravé.
 5. Elipsa: Elipsa je uzavřená křivka s dvěma ohnisky. Elipsa se často vyskytuje v přírodě, například ve tvaru drah planet kolem Slunce.
 6. Kosočtverec: Kosočtverec má čtyři strany a všechny úhly jsou pravé. Liší se od čtverce tím, že strany nejsou všechny stejně dlouhé.
 7. Rovnostranný trojúhelník: Rovnostranný trojúhelník má tři strany, které jsou všechny stejně dlouhé, a všechny úhly jsou shodné.
 8. Víceúhelník: Víceúhelník má více než tři strany a úhly. Každý úhel v jednoduchém víceúhelníku je menší než 180 stupňů.
 9. Kosočtverec: Kosočtverec má čtyři strany, ale proti sobě páry stran nejsou rovnoběžné. To znamená, že má nepravé úhly.