Omalovánky Dobrém Samaritánovi

„Dobrý Samaritán” je jedním z nejznámějších biblických příběhů, který vyprávěl Ježíš Kristus, a je zaznamenán v Lukášově evangeliu. Příběh popisuje, jak byl jeden muž přepaden lupiči, zbit a ponechán na smrt u cesty. Tři lidé procházeli kolem něj, ale pouze třetí, Samaritán, mu pomohl. Přestože Samaritáni byli v té době považováni za nepřátele Židů, tento konkrétní Samaritán prokázal soucit a lásku k bližnímu. Ježíš vyprávěl tento příběh jako odpověď na otázku „Kdo je můj bližní?” a použil ho k vysvětlení, jak by lidé měli projevovat lásku k druhým bez ohledu na jejich rasu nebo náboženství.

  1. Příběh „Dobrého Samaritána” je často citován jako jeden z nejlepších příkladů altruismu a bezpodmínečné lásky k bližnímu.
  2. I když je Samaritán hlavním hrdinou příběhu, ve skutečnosti byli Samaritáni v té době považováni za nepřátele Židů kvůli náboženským a etnickým rozdílům.
  3. Ježíš často používal paraboly, což jsou jednoduché příběhy s hlubokým duchovním významem, aby vysvětlil své učení.
  4. V moderním kontextu se termín „Dobrý Samaritán” často používá k označení někoho, kdo nezištně pomáhá druhým v nouzi.
  5. V některých zemích existují „Zákony dobrého Samaritána”, které chrání lidi, kteří pomáhají těm v nouzi, před právními důsledky.
  6. Příběh byl mnohokrát adaptován a reinterpretován v literatuře, filmu a umění.
  7. Křesťané považují tento příběh za klíčový v učení o tom, jak se chovat k bližním a jak definovat „bližního”.
  8. Je zajímavé, že příběh neříká, co se stalo s postavou dobrého Samaritána poté, co opustil zraněného muže v hostinci.
  9. Příběh také ukazuje, že správné jednání je důležitější než náboženské rituály nebo postavení, což je patrné z chování kněze a Levity, kteří zraněného muže minuli.
  10. „Dobrý Samaritán” je také název mnoha charitativních organizací po celém světě, které pomáhají lidem v nouzi.