Omalovánky o elektronice

Elektronika je vědní a technický obor, který se zabývá studiem a vývojem zařízení a systémů založených na pohybu elektronů v polovodičích, vakuu a plynových médiích. Zahrnuje návrh a výrobu elektronických obvodů pro různé aplikace, od základních komponent, jako jsou rezistory, kondenzátory a tranzistory, po složité mikročipy a integrované obvody používané v počítačích, mobilních telefonech a mnoha dalších zařízeních.

  1. První tranzistor: Byl vynalezen v roce 1947 týmem výzkumníků z firmy Bell Labs. Tranzistor zahájil revoluci v elektronice a umožnil vývoj moderních mikročipů.
  2. Integrované obvody: V 60. letech 20. století byly vyvinuty integrované obvody, které umožnily umístit tisíce tranzistorů na jednom čipu, což vedlo k miniaturizaci elektronických zařízení.
  3. Mooreův zákon: Gordon Moore, spoluzakladatel firmy Intel, v roce 1965 předpověděl, že počet tranzistorů na integrovaném obvodu se bude zdvojnásobovat zhruba každé dva roky.
  4. Elektromagnetická interferencia: Mnoho elektronických zařízení vysílá elektromagnetické vlny, což může způsobit rušení jiným zařízením. Proto je důležitá regulace a testování zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility.
  5. První počítač: ENIAC, jeden z prvních elektronických počítačů, zabíral plochu 167 m^2 a vážil více než 27 tun. Dnešní mobilní telefony mají mnohem větší výpočetní výkon v kapse.
  6. OLED: Organic Light Emitting Diodes (OLED) jsou založeny na organických materiálech a umožňují vytvářet tenké a ohebné displeje.
  7. Nabíjení bez kabelu: Moderní technologie umožňují bezdrátové nabíjení zařízení pomocí elektromagnetické indukce.
  8. Elektronika v kosmu: Satelity a kosmické lodě musí být vybaveny elektronikou odolnou vůči extrémním podmínkám, jako je kosmické záření.
  9. e-ink: Elektronický inkoust, používaný v elektronických čtečkách, simuluje vzhled skutečného inkoustu na papíře.
  10. Zelená elektronika: V posledních letech je velký důraz kladen na vývoj ekologicky šetrné elektroniky, která je energeticky účinná a snadno recyklovatelná.