Omalovánky GEPARD

 1. Rychlost: Gepard je považován za nejrychlejšího suchozemského živočicha, který může dosáhnout rychlosti až 100 km/h během krátkých sprintů.
 2. Vzhled: Má štíhlé tělo, hlubokou hrudník a malou hlavu, což mu umožňuje dosahovat vysokých rychlostí.
 3. Rozšíření: Původně obýval rozsáhlé oblasti Afriky a Asie, ale dnes je jeho populace omezena hlavně na několik oblastí v subsaharské Africe.
 4. Ohrožení: Gepardi jsou v současnosti klasifikováni jako zranitelný druh a čelí hrozbám jako je ztráta přirozeného prostředí a střety s lidmi.
 5. Lovecké techniky: Gepardi loví hlavně za dne, využívají své vysoké rychlosti k překvapení kořisti a krátkým sprintem ji rychle dostihnou.

Gepard – zajímavosti:

 1. Unikátní drápy: Na rozdíl od ostatních kočkovitých šelem nemají gepardi zcela zatažitelné drápy. Tyto polozatažitelné drápy jim pomáhají získat lepší trakci při běhu.
 2. Zrychlení: Gepard dokáže zrychlit od 0 do 96 km/h během několika sekund, což je srovnatelné s některými sportovními auty.
 3. Chvost: Gepardův dlouhý chvost působí jako kormidlo, které mu pomáhá udržovat rovnováhu a směr během rychlých sprintů.
 4. Dýchání: Během sprintu může gepardovo srdce bít až 250krát za minutu, a díky zvětšeným průduchům dokáže rychle nasávat kyslík.
 5. Vysoká tělesná teplota: Po rychlém sprintu může mít gepard tělesní teplotu až 40,5°C.
 6. Komunikace: Gepardi komunikují širokou škálou zvuků, včetně mručení, štěkání a kvílení.
 7. Zvláštní skvrny: Kromě typických skvrn po těle mají gepardi charakteristické černé linky vedoucí od očí dolů k ústům, které pomáhají odrážet sluneční světlo a soustředit se na kořist.
 8. Hnízdo v trávě: Mláďata geparda se často narodí v husté trávě, kde mohou zůstat skrytá před predátory.
 9. Vzdělávací programy: Mnoho zoologických zahrad po celém světě využívá gepardy jako vzdělávací ambasadory pro veřejnost, aby informovali o ohrožení a ochraně tohoto druhu.
 10. Historický význam: Ve starověkém Egyptě byli gepardi obdivováni pro svou krásu a rychlost, často byli vyobrazeni v umění a chováni jako domácí mazlíčci královskými rodinami.