Omalovánky FRANKENSTEIN

„Frankenstein“ je slavný sci-fi román napsaný britskou autorkou Mary Shelley. Kniha byla poprvé vydána v roce 1818. Vypráví příběh vědce Victora Frankensteina, který vytvoří umělou bytost oživenou elektřinou. Tento tvor, běžně nazývaný „Frankenstein“, se stává zdrojem mnoha tragédií a úvah o etice vědy. Shelleyho román je považován za klasiku hororové literatury a za jedno z nejdůležitějších děl v kánonu západní literatury. Jeho vliv na populární kulturu je obrovský a motiv „Frankenstein“ se stal ikonickým v literatuře a filmu.

  1. Autorství: Mary Shelley napsala román „Frankenstein” ve svých 18 letech během svého pobytu ve Švýcarsku. Byl to jeden z prvních vědeckofantastických románů v dějinné literatuře.
  2. Inspirace: Mary Shelley psala „Frankensteina” během bouřlivého období svého života, kdy se kolem ní shromáždila řada významných osobností včetně Lorda Byrona a Percyho Shelleyho, což také ovlivnilo obsah románu.
  3. Neuvěřitelný vznik: Román „Frankenstein” vznikl jako výsledek literární soutěže mezi Mary Shelley, Percym Shelleyem, Lordem Byronem a Johnem Polidorim. Úkolem bylo napsat hororový příběh, a právě tehdy Mary Shelley vytvořila příběh o Frankensteino.
  4. Věda a fantazie: Mary Shelley byla fascinována vědeckými objevy a experimenty své doby, což se odráží v románu skrze experimentální stvoření bytosti za pomoci vědeckých metod.
  5. Titulní postava: Mnoho lidí zaměňuje titulní postavu s vědcem, ale „Frankenstein” je jméno doktora Victora Frankenstein, který vytvořil potvora. Sám potvoru v původním románu nemá jméno.
  6. První divadelní adaptace: „Frankenstein” od Mary Shelley byl poprvé zpracován jako divadelní hra v Londýně v roce 1823 a později jako film v roce 1910.
  7. Filmové adaptace: Téma Frankensteina se stalo oblíbeným motivem ve filmech a literatuře s mnoha různými verzemi příběhu a potvora.
  8. Poselství: „Frankenstein” se dotýká mnoha důležitých témat, jako je etika vědy, zodpovědnost tvůrce za své dílo a společenská izolace.
  9. Kulturní odkazy: Frankenstein se stal jedním z nejrozpoznatelnějších monstrů v populární kultuře a často symbolizuje nezdařené vědecké experimenty a jejich důsledky.
  10. Klasika hororu: Román Mary Shelley je považován za jedno z nejvýznačnějších děl hororu a ovlivnil mnoho dalších děl v tomto žánru.